Certificeringen

Certificeringen

MEPROFA beschikt over de kennis, kwaliteit en zekerheid om de gewenste producten en services te leveren aan de klant. Wij staan garant voor de kwaliteit die wij leveren en onze producten, services, processen en het personeel voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, efficiëntie en duurzaamheid. Deze punten zijn dan ook belangrijk voor ons en dat stralen wij graag uit naar de buitenwereld.

Bevoegd herwaarmerken van keurmaterialen

MEPROFA is door Lloyds Register Nederland bevoegd verklaard tot het overstempelen (herwaarmerken) van keurmaterialen. Hiermee verklaart Lloyds Register Nederland dat MEPROFA een positief getoetste procedure in huis heeft t.a.v. overstempelen en daarmee dat MEPROFA op eigen locatie plaatwerk mag overstempelen.

De overstempelbevoegdheid heeft tot voordeel dat individuele producten getraceerd kunnen worden en dat zichtbaar is uit welke materialen die afkomstig zijn. Overstempelen houdt ook in dat bijbehorende documentatie en materiaalcertificaten systematisch worden beheerd en verstrekt.

EN 1090

De EN 1090 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en aluminium constructiewerken. Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijv. silo’s moeten vanaf juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden. De EN 1090 norm is gepubliceerd omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden, daarnaast dient er een conformiteitsverklaring te worden afgegeven.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001:2015 toont aan dat MEPROFA B.V. in staat is om te voldoen aan de eisen van haar klanten, de wet- en regelgeving die toepassing hebben op het product en de eisen die wij zelf aan onze organisatie stellen. Uit dit certificaat blijkt dat MEPROFA op getoetste en vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) voldoet .

Overige erkenningen

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op