Certificeringen

Certificeringen

Meprofa beschikt over de kennis, kwaliteit en zekerheid om de gewenste producten en services te leveren aan de klant. Wij staan garant voor de kwaliteit die wij leveren en onze producten, services, processen en het personeel voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, efficiëntie en duurzaamheid. Deze punten zijn dan ook belangrijk voor ons en dat stralen wij graag uit naar de buitenwereld.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001:2015 toont aan dat Meprofa B.V. in staat is om te voldoen aan de eisen van haar klanten, de wet- en regelgeving die toepassing hebben op het product en de eisen die wij zelf aan onze organisatie stellen. Uit dit certificaat blijkt dat Meprofa op getoetste en vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) voldoet.

ISO 3834

ISO 3834 certificering, ook bekend als de lasnorm, is speciaal voor bedrijven waar de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het lassen van metalen. Zo worden de randvoorwaarden uit de ISO 3834 serie op een juiste wijze gewaarborgd. Na het lassen is het door middel van een NDO (niet destructief onderzoek – zoals röntgen, ultrasoon, magnetisch of penetrant) niet vast te stellen of de verbinding voor 100% voldoet aan de gestelde eisen. Wel kunnen vooraf bepaalde randvoorwaarden (lasserkwalificaties, methodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc.) worden geborgd, zodat met een grote mate van waarschijnlijkheid vooraf kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen.

EN 1090

De EN 1090 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en aluminium constructiewerken. Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijv. silo’s moeten vanaf juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden. De EN 1090 norm is gepubliceerd omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden, daarnaast dient er een conformiteitsverklaring te worden afgegeven.

VCA**

De VCA norm is een checklist dat twaalf hoofdstukken beslaat. Al deze hoofdstukken gaan over Veiligheid, Gezondheid en Milieu en de manier waarop Meprofa deze zaken geregeld heeft. Het doel van VCA* is om de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de uitvoerende medewerker in kaart te brengen én te beheersen. VCA** richt zich ook op de structuur waarmee deze zaken zijn vastgelegd. Dit gaat dus verder dan alleen veiligheid op de werkvloer. Meprofa is VCA** gecertificeerd.

Bevoegd herwaarmerken van keurmaterialen

Meprofa is door Lloyds Register Nederland bevoegd verklaard tot het herwaarmerken van plaatwerk en profielen. Hiermee verklaart zowel Lloyds Register Nederland dat Meprofa een positief getoetste procedure in huis heeft t.a.v. herwaarmerken en dus op eigen locatie producten mag herwaarmerken en overstempelen.

De procedure bestrijkt materialen met 3.1B of 3.1C certificaat (EN 10204.1991) en materialen met 3.1 of 3.2 certificaat (EN 10204:2004).

De overstempelbevoegdheid biedt onze klanten het voordeel van verhoogde materiaal-identificeerbaarheid en een 100% herleidbaarheid binnen Meprofa volgens vastgestelde processen en procedure(s).

Erkend Leerbedrijf

Meprofa is ook bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze erkenning is gegeven door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).